PSIHIJATRIJSKA I PSIHOTERAPIJSKA ORDINACIJA, Admirala Geprata 10, Beograd, tel/fax: 011 7617-204 mobilni: 063/7001-223,POČETNA

O NAMA

ŠTA LEČIMO

PSIHIJATRIJSKO
LEČENJE

PSIHOTERAPIJA

TEMA MESECA

GALERIJA

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

 

 


 

 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Zaposleni i stručni saradnici ordinacije MEDIAN su dugi niz godina uključeni u različite državne i programe civilnog društva  koji promovišu mentalno zdravlje i psihoterapijsku praksu.

Dr Vladimir Jović je nastavnik na odseku psihologije na Prištinskom Univerzitetu smeštenom u Kosovskoj Mitrovici na predmetu opšta psihopatologija. Učestovao i vodio niz nacionalnih i internacionalnih projekata koji su kao važan element imali obrazovanje vezano za ratnu traumu i mentalno zdravlje u zajednici.

Dr Jovanka Cvetković aktivno učestvuje i u promociji i edukaciji mladih lekara, psihijatara,  psihologa, socijalnih radnika, specijalnih pedagoga i drugih u pomažućim profesijama. Pored psihijatrijskih i psihoterapijskih metoda i tehnika, predaje i radioničarski radi na promovisanju značaja mentalnog zdravlja u pružanju drugih vrsta zdravstvenih i socijalnih usluga.

Dr Slavko Mačkić  učestvuje u obrazovanju i superviziji savetnika različitih profila. Polje interesovanja kada je reč o edukaciji je pre svega u radionicama i predavanjima vezanim za stres, kontrolu stresa i značaju supervizije za rad u pomažućim profesijama.

Nataša Cvetković Jović sertifikovana i u trening praksi  od strane CIPD-a,( Charted Institute for Personel and Development, www.cipd.co.uk) aktivna na polju razvoja psihosocijanih servisa i unapređenja savetovanja u drugim granama medicine i u pomažućim profesijama  kao što su savetovanje pre i posle testiranja na HIV, parnjačko savetovanje i grupe samopodrške kod ranjivih grupa.

Svetlana Virijević Mudrić sprovodi i kontinuirani grupni, edukativno - iskustveni, rad sa roditeljima čiji je cilj da kroz produbljivanje, s jedne strane, znanja o psihološkom razvoju i sazrevanju, kao i, s druge strane, prepoznavanje osećanja vezanih za vlastiti razvoj i načina njihovog sadašnjeg prisustva u odnosima s decom, doprinose sposobnosti roditelja da, na više psihološki način, budu s decom gradeći uzajamno razumevanje koje je baza zdravog razvoja.

 

KURS: VISOKO RIZIČNA TRUDNOĆA - PRISTUP I PODRŠKA TOKOM TRUDNOĆE I NAKON POROĐAJA
25.6.2011. godine u Beogradu u ordinaciji „MEDIAN“, Admirala Geprata 10, sa početkom u 9.00h.
Detaljnije>>

 

KURS: STRES I PSIHIČKI POREMEĆAJI POVEZANI SA STRESOM
19.6.2010. godine u Beogradu u ordinaciji „MEDIAN“, Admirala Geprata 10, sa početkom u 9.30h.
Detalji i prijavljivanje>>

 

KURS: OSNOVI PSIHIJATRIJSKE DIJAGNOSTIKE I LEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
17. i 18.9.2010. godine u Beogradu u ordinaciji „MEDIAN“, Admirala Geprata 10, sa početkom u 9.30h.
Detaljnije>>
 

--------------------------------------------------------------------------------