PSIHIJATRIJSKA I PSIHOTERAPIJSKA ORDINACIJA, Admirala Geprata 10, Beograd, tel/fax: 011 7617-204 mobilni: 063/7001-223,
     


POČETNA

O NAMA

ŠTA LEČIMO

PSIHIJATRIJSKO
LEČENJE

PSIHOTERAPIJA

TEMA MESECA

GALERIJA

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
Psihijatrijska ordinacija ”MEDIAN” je specijalizovana lekarska ordinacija
osnovana 2002.g. po dobijanju svih neophodnih dozvola za rad od strane Ministarstva za Zdravlje Republike Srbije.
Strogo propisani kriterijumi nadležnog ministarstva u pogledu kadrova i prostora koji su u svakom pogledu ispoštovani, garancija su bezbednog i kvalitetnog rada u našoj ordinaciji tj.visokostručnog psihijatrijskog i / ili psihoterapijskog tretmana.

 

 


 

median

Doc dr sci med Vladimir Jović
psihijatar i psihoanalitičar (IPA)

Vladimir Jović je doktor medicinskih nauka i specijalista psihijatrije, psihoanalitičar, docent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici na Katedri za psihologiju, pridruženi član Beogradskog psihoanalitičkog društva i član Međunarodne psihoanalitičke asocijacije (International Psychoanalytical Association - IPA), član Trauma grupe Evropske psihoanalitičke federacije (European Psychoanalytic Federation - EPF). Član je Borda Međunarodne mreže za saradnju u mentalnom zdravlju (International Mental Health Collaborating Network- IMHCN) i konsultant u u Centru za rehabilitaciju žrtava torture IAN-a i u Nacionalnom preventivnom mehanizmu (NPM) koji radi pod okriljem Zaštitnika građana Republike Srbije. Do 2000. je radio u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

telefon: 063 394 426
e-mail:

median

dr Jovanka Cvetković
psihijatar, psihoterapeut i grupni analitičar (IGA)

Jovanka Cvetković je psihijatar, psihoterapeut i trening grupni analitičar. Punopravni je član Instituta za grupnu analizu u Beogradu (IGA, Institute for Group Analysis, Belgrade), a član je i E.G.A.T.I..N.-a (European Group Analytic Training Institutions Network), Evropske federacije za psihoanalitičku psihoterapiju EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) kao i Evropske psihoterapijske asocijacije EAP (European Association for Psychotherapy). Do prelaska u privatnu praksu (2002.g.) radila je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu u Odseku za lečenje neurotskih poremećaja i graničnih stanja. Radila je i u Centru za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV, IAN). Polja interesovanja: stanja patološkog straha (fobija, anksioznih stanja itd.), granična stanja, depresije, poremećaji izazvani stresom.

telefon: 063 8007 104
e-mail:

median

dr Slavko Mačkić
psihijatar, psihoanalitičar (IPA) i grupni psihoterapeut

Slavko Mačkić je psihijatar, psihoanalitičar i grupni psihoterapeut. Pridruženi je član Beogradskog psihoanalitičkog društva i Međunarodne psihoanalitičke asocijacije (International Psychoanalytical Association), Evropske psihoterapijske asocijacije EAP (European Association for Psychotherapy), psihodramski edukator i supervizor u Beogradu, Zagrebu i Novom Sadu, suosnivač Instituta za psihodramu, direktor Instituta za Primenjenu psihologiju, član Upravnog odbora IAN-a. Do prelaska u privatnu praksu (2002.g) radio je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu u Odseku za depresije. Radio je više godina kao direktor Trauma centra IAN-a.

telefon: 063 287 731
e-mail:

median

Svetlana Virijević Mudrić
psiholog, psihoanalitičar (IPA), dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut

Svetlana Virijević Mudrić je psiholog, specijalista medicinske psihologije, psihoanalitičar, grupni psihoanalitički psihoterapeut i dečiji i adolescentni psihoanalitički pasihoterapeut.
Punopravni je član Beogradskog psihoanalitičkog društva i Međunarodne psihoanalitičke asocijacije (International Psychoanalytical Asossiation), Evropske federacije za psihoanalitičku psihoterapiju (European Federation for Psychoanalyti Psychotherapy), suosnivač Udruženja dečijih i adolescentnih psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.
Do prelaska u privatnu praksu 2002.godine radila u Zemunskom zdravstvenom centru u dispanzerima za mentalno zdravlje odraslih i dece i adolescenata.

telefon:  064 1 710 711
e-mail:

median

STRUČNI SARADNICI ORDINACIJE

median

Nataša Cvetković Jović
psihološkinja, psihoanalitičarka

Nataša  Cvetković Jović je psihološkinja i psihoanalitičarka u treningu Beogradskog psihoanalitičkog društva, Međunarodne psihoanalitičke asocijacije (International Psychoanalytical Association). Kao savetnica i psihoterapeutkinja sa mladima i odraslima radi od 1998. u okviru Trauma centra i sekcije za HIV i mentalno zdravlje IAN u Beogradu. Najčešći predmet zajedničkog rada sa klijentima su  poteškoće koje se mogu javiti  u vidu prepoznatljivih simptoma/poremećaja kao što su panika, fobije, depresija a nekada kao sniženo raspoloženje i samopoštovanje, uznemirujuće crte ličnosti ili teškoće u poslovnim i emotivnom odnosima.

telefon: 063 309 992
e-mail:

median

Prof.dr ŽeljkoŠpirić
neuropsihijatar

Željko Špirić je doktor nauka i specijalista neuropsihijatrije. Ima stalni radni odnos u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu kao načelnik odeljenja Klinike za psihijatriju VMA i profesor medicinske psihologije i psihijatrije na Medicinskom fakultetu VMA,  Univerziteta odbrane u Beogradu.
Sa ordinacijom "Median" ima ugovor o dopunskom radu po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Glasnik RS, br. 88/2010“). Detaljniji biografski podaci prikazani su na linku:
http://www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/klinike/neuropsihijatrijske-klinike/Klinika-za-psihijatriju/strucni-tim#.T9ibfsW4rPo

telefon: 064 1296 384
e-mail:

median

Predrag Trudić
Grupni analitičar , psihodramski psihoterapeut.

Predrag Trudić je punopravni član Instituta za Grupnu analizu Beograd, član saveza društava psihoterapeuta Yugoslavije ( Srbije), te član EAP-a ( The European Association for Psychotherapy ). Suosnivač SPA-Moreno – srpske psihodramske asocijacije – Moreno. Par godina vodio grupe u Dnevnoj bolnici '' dr Laza Lazarević'', terapijske grupe, grupe roditelja osoba sa posebnim potrebama. Dugogodišnji stručni saradnik ordinacije Median.

telefon: 063 393 325
e-mail:

median
 

--------------------------------------------------------------------------------